Het ondernemingsplan voor uw zorgonderneming

U heeft een drive, u weet wat u wilt. Wellicht heeft u al een locatie op het oog. U heeft misschien interessante partners met wie u uw droom kunt verwezenlijken. Dan is het tijd om uw ondernemingsplan te gaan schrijven.

begeleiding zorgonderneming

De inhoud van uw ondernemingsplan

Het begint met uw visie op wonen en zorg en een heldere beschrijving van uw dienstenconcept. Marktonderzoek en gedegen concurrentieanalyse, gevolgd door een exploitatieverkenning, moeten de haalbaarheid van uw dromen aantonen. Uw ondernemingsplan verschaft daar duidelijkheid over. Tegelijk vormt het plan de basis voor uw accommodatiebeleid: locatie, aard van het vastgoed, kopen of huren en bovenal de financiering. Last but not least beantwoordt het ondernemingsplan de vraag of u er een goed inkomen uit kunt halen. 

Uw eigen plan schrijven, met hulp van Straks Wonen

Wij helpen u bij het samenstellen van een ondernemingsplan, maar nemen dat niet van u over. Wel kunnen wij u begeleiden in dat uitdagende proces en u van informatie voorzien, feedback geven en u coachen. Waar nodig verrichten wij in uw opdracht markt- en concurrentieonderzoek, exploitatieanalyses. Met onze kennis van zaken helpen wij u bij uw keuzen over allerhande zaken, zoals de inrichting van de (bestuurlijke en personele) organisatie, het programma van eisen voor uw vastgoed en bemiddelen wij u naar financiers.

Laat u begeleiden bij het opstellen van een ondernemingsplan.