Een kleinschalig woonzorgproject starten? Straks Wonen helpt u graag

Zorg is persoonlijk. Iedere zorgvrager heeft andere behoeften en wensen. Straks Wonen gelooft dat kleinschalige woonzorgprojecten een beter antwoord vormen op de specifieke zorgvraag en woonwensen van individuele zorgvragers. Wij zijn gespecialiseerd in kleinschalig wonen met zorg. Met onze kennis willen wij  initiatiefnemers en zorgondernemers ondersteunen bij het starten van kleinschalige woonzorgprojecten.

Straks Wonen helpt

Denkt u erover om een kleinschalig woonzorgproject te starten of samen met andere ouders een woonzorginitiatief voor uw kind op te richten? Dan krijgt u te maken met een aantal uitdagende maar ook ingewikkelde vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van de haalbaarheid van uw idee, het opstellen van een ondernemingsplan, het regelen van financiering en vergunningen en natuurlijk – na een intensieve voorbereidingsfase - de realisatie van uw project. Straks Wonen helpt u bij het oprichten van uw woonzorgproject. Of het nu gaat om een wooninitiatief voor kinderen met een beperking, mensen met een psychiatrische achtergrond of ouderen met dementie, wij staan voor u klaar!

Wie zijn wij?

Straks Wonen is een netwerk van ervaren en deskundige professionals. Wij hebben ervaring met kleinschalig wonen met zorg en hebben de ambitie om ondernemende verpleegkundigen, verzorgers en ouders van zorgvragers te helpen om hun woonzorg-idee te realiseren.

Wij bundelen praktische ervaring in de zorg met kennis van ondernemerschap, zorgverlening, organisatie, zorgvastgoed, exploitatie en financiering. We kennen de markt goed en wat we niet weten kunnen we onderzoeken. Met die kennis en ervaring zijn wij het ideale aanspreekpunt voor iedere (startende) ondernemer of wooninitiatief van ouders. Heeft u plannen voor een kleinschalige woonzorgvoorziening? Wij helpen u graag.

Voor iedereen met een ambitie in kleinschalig wonen met zorg!

Verzorgers en verpleegkundigen……
Wij werken meestal voor verpleegkundigen en verzorgers die voor zichzelf willen beginnen. Dit zijn veelal ervaren zorgverleners met een overtuigende visie op kleinschalige zorg, maar meestal nog zonder ervaring als zelfstandig ondernemer.

….ouders en mantelzorgers…..
Soms komen wij in contact met ouders van zorg-afhankelijke kinderen. Onder hen bevinden zich heel ondernemende mensen: zij zijn ervan overtuigd dat zij samen met andere mantelzorgers zelf een kleinschalig woonzorgproject kunnen opzetten. Daarmee kunnen ze de kwaliteit van de zorg helemaal in overeenstemming brengen met hun eigen verwachtingen.

….en nog vele anderen met hart en ziel voor kleinschalige zorg.
Het stopt niet bij professionals, mantelzorgers en ouders. Wij hebben de afgelopen jaren initiatieven ondersteund van mensen uit de handel, de land- en tuinbouw, administratieve sector en uit de facility. Vaak initiatieven gebaseerd op persoonlijke ervaringen.