Van idee naar haalbaarheid

Een woonzorgproject starten doet u niet zomaar. Daar gaat veel werk aan vooraf. Een goed idee maakt nog geen goede onderneming. Een goede zorgverlener of een betrokken ouder is nog niet direct een succesvol ondernemer. Het is daarom verstandig om de tijd te nemen en onderzoek te doen naar de haalbaarheid van uw idee, wens en droom. Is uw woon- en zorgconcept onderscheidend genoeg om de doelgroep te verleiden om bij u te komen wonen? Is de opzet ervan zo ingericht dat er een gezonde exploitatie mogelijk is? Bent u voldoende capabel om succesvol het gedroomde woonzorgproject aan te sturen?

Het is verstandig om u zelf deze en andere vragen vooraf te stellen en de antwoorden daarop kritisch te onderzoeken. Pas dan kunt u succesvol de stap maken naar het schrijven van een ondernemingsplan waarin u uw woon- en zorgconcept tot in de puntjes gaat uitschrijven.

Haalbaarheidsonderzoek

We kunnen samen met u onderzoeken of uw idee voor een woonzorgproject haalbaar is.

Wij denken met u mee over de keuze voor de doelgroep, het doel van uw initiatief en uw gewenste woon- en zorgconcept;

Wij adviseren u over marktverkenning en concurrentieanalyse zodat u kunt toetsen of er voldoende vraag is naar uw concept;

Wij zullen u kritisch bevragen naar het onderscheidende karakter van uw initiatief, zodat u het profiel van uw project aan kunt scherpen en herkenbaar zult zijn onder zorgvragers en hun mantelzorgers;

Wij doen samen met u een eerste exploitatieonderzoek zodat u weet of uw concept financieel haalbaar is en het u voldoende marge biedt.

Bovenal zullen we met u onderzoeken welke middelen en kwaliteiten nodig zijn om de door u gewenste onderneming te starten. Daarin speelt u een belangrijke rol. Wie bent u, wat brengt uzelf aan financiële middelen, kwaliteiten, kennis en ervaring in, waardoor uw zorgvragers, financiers en leveranciers vertrouwen krijgen in uw initiatief.

Zo bouwt u voldoende kennis en inzicht op om tot een helder oordeel te
komen over de haalbaarheid van uw initiatief en uw kansen om dat succesvol in exploitatie nemen.

Wij helpen u daar graag bij.

Geïnteresseerd? Vult u dan het contactformulier in of stuur ons een mail. Dan nemen wij graag contact met u op.

Ondernemingsplan

Als de haalbaarheidsanalyse heeft uitgewezen dat u een potentieel succesvol woonzorg-concept heeft bedacht, kunt u de volgende stappen maken: een locatie zoeken, een ondernemingsplan samenstellen en de financiering regelen.

Een ondernemingsplan schrijft u zelf. U heeft daar waarschijnlijk weinig of geen ervaring mee. Daarom helpen wij u daarbij. Wel letten wij er op dat het uw plan wordt!

Hoe we dat doen zal per situatie verschillen. Om u een indruk te geven:
- Wij bieden u een structuur van een ondernemingsplan aan waarbinnen u uw woonzorgconcept kunt uitwerken.

- Per hoofdstuk en paragraaf onderzoeken we samen de inhoud, waarbij wij er op toezien dat er een consistent verhaal ontstaat.

- Naast uw visie, missie en woonzorgconcept kunnen wij u adviseren over de beschrijving van uw inkomstenstromen, waaronder uw financiering/financiers en bijdragen van bewoners zelf. Wij informeren u over de eisen die daar aan gesteld worden. Daarin ligt de basis van de onderneming.

- De personele organisatie is een belangrijke succesfactor van de onderneming en tegelijk de belangrijkste kostenpost. Die gaan we samen helder beschrijven.

- Een goede accommodatie sluit aan bij uw visie. Het gebouw is uw paradepaardje en daarmee ook een belangrijke succesfactor. Wij helpen u met het opstellen van een programma van eisen, waarin u de binnen- en buitenomgeving maximaal benut om een aantrekkelijke woonproject te vormen dat past bij uw visie. We brengen de exploitatiekosten in beeld en zorgen er voor dat die de financiële mogelijkheden van het project vallen. Financiering van gebouw, inrichting en inventaris: ze vormen een belangrijk onderdeel van uw exploitatie.

- U neemt in uw plan een meerjarenexploitatie op, waarin al het voorgaande nauwkeurig wordt teruggebracht tot inkomsten, uitgaven, verplichtingen en vermogen. We stellen samen met u een exploitatie en risicoanalyse samen (begroting, cashflow, balans en liquiditeitsprognose) waaraan financiers en leveranciers vertrouwen kunnen ontlenen dat u een succesvol project heeft.

- U stelt een sterkte-zwakteanalyse samen die een inkijk geeft in de kansen en bedreigingen van de onderneming. Daarin speelt uw kwaliteit als ondernemer een belangrijke rol. Wij zullen u dan ook gedurende het gehele traject van de samenstelling van het ondernemingsplan persoonlijke feedback geven en –waar nodig – adviseren uw kwaliteiten aan te scherpen.

Er komt nog meer kijken bij het opstellen van een ondernemingsplan. Maar hiermee heeft u een idee van de omvang en het belang van een dergelijk plan.

Geïnteresseerd? Vult u dan het contactformulier in of stuur ons een mail. Dan nemen wij graag contact met u op.

Begeleiding en bemiddeling

De nieuwe onderneming zal financiering nodig hebben. Wij zullen met onze kennis u ondersteunen bij het maken van een goed financieel plan als basis voor overleg met banken en financiers. Waar mogelijk kunnen wij u introduceren bij financiële experts, financiers en/of beleggers.

Voor het samenstellen van een programma van eisen voor uw accommodatie, het uitwerken van het programma in architectuur en technisch ontwerp, het beoordelen van de geschiktheid van een locatie en gebouw kunnen wij u in contact brengen met zorg-ervaren experts.

Wij werken samen met collega-ondernemers, die actief zijn in kleinschalig wonen-met-zorg in verschillende sectoren, waaronder VG en VVT. Zij stellen hun praktische ervaringen graag beschikbaar om u van dienst te zijn in de startfase van uw onderneming.

Geïnteresseerd? Vult u dan het contactformulier in en stuur ons een mail. Dan nemen wij graag contact met u op.